• test

Oferta

Oferujemy Państwu pełny zakres usług księgowych osób fizycznych i prawnych. Nie jest to jednak lista zamknięta. Chętnie podejmiemy się także innych zleceń z zakresu księgowości, podatków i finansów.

Prowadzimy:

 • księgi rachunkowe, księgowość dla firm;
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów;
 • ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • ewidencję dla celów rozliczania podatku VAT;
 • ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia;
 • dokumentację kadrową i usługi kadrowe.

Sporządzamy:

 • ewidencję czasu pracy, umowy o pracę i świadectwa pracy;
 • listy płac, kartoteki wynagrodzeń;
 • deklaracje ZUS pracowników i właściciela;
 • deklaracje roczne;
 • roczne sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat;
 • sprawozdania statystyczne GUS;
 • sprawozdania do banków;
 • dokumentację związaną z uruchomieniem działalności gospodarczej.

Dodatkowe świadczenia:

 • pomagamy przy wyborze formy opodatkowania;
 • służymy pomocą przy zawieraniu umów;
 • współpracujemy z podmiotami ubezpieczającymi;
 • wspomagamy bezrobotnych rozpoczynających działalność w przygotowaniu i rozliczaniu przez nich dofinansowań z Urzędu Pracy;
 • inne usługi według potrzeb Klienta.